1. Operabase Help Center
  2. Operabase voor Artiesten

Afbeeldingen beheren op je artiestenprofiel

Log in op uw account, navigeert naar uw artiestenprofiel. In de rechterbovenhoek, onder uw cover foto klikt op "Edit" > "Profile & Contact details"

Tabblad Afbeeldingen: (Inloggen > Bewerken > Profiel & contactgegevens > Afbeeldingen)
Op de hoofdpagina met afbeeldingen, ziet u al uw afbeeldingen in een lijstvorm. U hebt de mogelijkheid om afbeeldingen toe te voegen of te bewerken; de zichtbaarheidsinstellingen van uw afbeeldingen te wijzigen; details aan afbeeldingen toe te voegen; en afbeeldingen te verwijderen.

Uw profiel- en coverfoto bewerken/toevoegen:

- Klik eerst op "Bewerken" en dan op "Afbeelding uploaden"

- Selecteer de afbeelding op uw computer, klik op "Openen" en de afbeelding wordt geüpload

- Klik op "Opslaan

- Let op: voor uw "profielfoto" en "coverfoto" moet u een afbeelding uploaden vanaf uw apparaat

Details toevoegen aan uw afbeelding:

- Klik op "Details toevoegen" om informatie over een afbeelding in te voeren

- U kunt het type afbeelding selecteren, uw afbeelding een titel geven en de afbeelding taggen

- Om te taggen typt u de naam van de artiest die u wilt taggen of selecteert u uit de lijst met opties die wordt weergegeven door de vervolgkeuzelijst

- Om de afbeelding te linken aan een specifieke productie, klik op het selectievakje "Is deze afbeelding van een specifieke voorstelling of productie?

- Kies een voorstelling uit de lijst of typ in de zoekbalk

- Zodra u de voorstelling hebt gevonden waaraan u de afbeelding wilt koppelen, klikt u op "Meer zien" om de details van die voorstelling te bekijken en klikt u vervolgens op "Selecteer"

- Klik op "Opslaan" als u klaar bent

Een afbeelding verwijderen:

- Om een afbeelding te verwijderen, klikt u op de rode bak

- Selecteer "Verwijderen" om de afbeelding definitief te wissen of "Annuleren" om terug te gaan

Om al uw wijzigingen te bekijken klikt u op de blauwe knop 'Pagina bekijken' in de rechterbovenhoek van uw scherm.