1. Operabase Help Center
  2. Operabase voor Artiesten

Bewerken / toevoegen van "Galerij" foto's

- U heeft de mogelijkheid om een afbeeld te uploaden of een afbeeld weblink om te plakken bij het toevoegen van galerij foto's

- Klik op "Afbeelding toevoegen +"

- Voor de weblink optie, plak het afbeeld weblink en klik op "Toevoegen"

- Voor de upload optie, klik op "Upload media" en selecteer de afbeelding van uw computer, klik op "Openen" en de afbeelding zal worden geüpload

- Stel de zichtbaarheid van uw afbeeldingen in naar uw voorkeur met pijl naar beneden in de "Zichtbaarheid" tab (houd er rekening mee dat afbeeldingen automatisch worden opgeslagen als openbaar tenzij anders gespecificeerd)

Details toevoegen aan uw afbeelding:

- Klik op "Details toevoegen" om informatie over een afbeelding in te voeren
- U kunt het afbeeldingstype selecteren, uw afbeelding een titel geven en de afbeelding taggen
- Om te taggen typt u de naam van de artiest die u wilt taggen of selecteert u uit de lijst met opties die wordt weergegeven door de vervolgkeuzelijst
- Om de afbeelding te linken aan een specifieke voorstelling, klik op het selectievakje "Hoort deze afbeelding bij een specifieke voorstelling of productie?"
- Kies een voorstelling uit de lijst of typ in de zoekbalk
- Als u de voorstelling heeft gevonden waaraan u de afbeelding wilt koppelen, klik dan op "Meer zien" om de details van die voorstelling te bekijken en klik dan op "Selecteer"
- Klik op "Opslaan" als u klaar bent


Een afbeelding verwijderen:

- Om een afbeelding te verwijderen, klikt u op de rode bak
- Selecteer "Verwijderen" om de afbeelding definitief te wissen of "Annuleren" om terug te gaan